Aktuellt             senast uppdaterad 2016-05-31

Gammelkroppa Skogsskola & Konferans

Renovering och av restaurangbyggnad.

Hagby Ängar, nyproduktion av förskola

Just nu är arbetet i gång med nyproduktionen av en förskola på 820 m2, i Nora.

Den kommer bestå av 4 st barnavdelningar, storkök, kompletteringsbyggnader, lekplats osv. Förskolan skall stå färdig i slutet av 2016.

Finnerödja Skola, vattenskada gymnastiksal

Omfattande vattenskada i gymnastiksal med tillhörande dusch- och omklädningsrum, 450 m2. 

Kontaktinfo 

Aggeruds Bygg AB
Projektilgatan 18
691 50 Karlskoga

Tfn: 0586-348 80 

Roberto
Mobil: 070-727 27 25
E-post: roberto@aggerudsbygg.se

Henrik
Mobil: 0722-32 20 46
E-post: henrik@aggerudsbygg.se

Stefan
Mobil: 0722-49 48 46
E-post: stefan@aggerudsbygg.se

Anna-Karin
Kontor: 0586-348 80
E-post: anna-karin@aggerudsbygg.se